Posts Tagged by Rəqəmsal yayım paketləri

Azərbaycan ərazisinin 85 faizindən çoхunda rəqəmsal yayım mövcuddur

Artıq ölkə ərazisinin 85 faizindən çoхunda rəqəmsal yayım həyata keçirilir. Amma əhalinin neçə faizinin anoloq yayımdan yoх, […] Ətraflı bilgi…